Sertifikatai

14001 9001 18001

Pastato techninis energetinis pasas

Pastatų techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Pagal STR 01.12.07:2004  techninis – energetinis pasas privalomas tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas).

Pastato techniniame – energetiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energetinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Techninį – energetinį pasą reikalinga turėti per visą pastato naudojimo laikotarpį.

Pastato techninio – energetinio paso rengėjams nėra keliami reikalavimai, tačiau, siekiant kuo tikslesnio paso, svarbu, kad rengėjai būtų tinkamos kompetencijos ir turėtų patirties rengiant techninius – energetinius pasus.

Kiekvieno iš šių dokumentų pastato techninio – energetinio paso parengimo laikotarpis ir kaina priklauso nuo pastato dydžio ir sudėtingumo.

Paminėtina, kad rengiant pastato techninį – energetinį pasą ir energinio naudingumo sertifikatą kartu, sumažėja darbo sąnaudos, parengimo laikas ir kaina.

$1500 Payday Loans Instant Approvals Available

It is not easy to get a credit from the lending companies and banks and it is not even easy to access the money, as there are lengthy procedures that one has to follow and get through them. Moreover, one has to wait for at least 2 or 3 months to get a loan approval here spaydayloansonline.com. In case, the credit score is not good, the chances for rejection become higher.